سيستم جامع املاک
ويرايش 1.01.09
كاربر مجاز 5 نفر
مركز فروش و پشتيباني
شرکت مهندسي کامپيوتر يکان
http://www.yekansoft.com
mailto:info@yekansoft.com
اصفهان - سي و سه پل - ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع تجاري کوثر - طبقه سوم - واحد 504 6204335-6204337-0311 فکس 6204414
KERNEL
version 00.99.99.137
http://www.sofeh.com
uses
Microsoft ASP.Net 4.0.30319.42000
MagicAjax 0.3.0.0
Indy .Net 10
ImageMagick - MagickNet 1.0.0.3
استفاده از اين نرم افزار منحصر به شرکت مهندسي کامپيوتر يکان - املاک نمايشي ميباشد
شماره قفل 514009
تاريخ ساخت 01/06/1397