• نرم افزار اطلاعات املاک در محیط دات نت (.Net) تهیه شده است.
 • بانك اطلاعاتي مورد استفادهMicrosoft SQL Server مي باشد.
 • تحت وب می باشد.
 • تحت انواع نسخ MS-Windows قابليت اجرائي دارد.

مشخصـات نرم افـزار و امـکانات :

 1. امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک مخابرات، اطلاعات مربوط به BTS و پرداخت های آن و املاک استیجاری تحت پوشش.
 2. امکان ضمیمه کردن هر نوع فایل و با هر نوع فرمت به پرونده های املاک.
 3. امکان تعریف گروه های مختلف کاربری.
 4. امکان محدود کردن سطوح دسترسی کاربر و یا گروه های کاربری به قسمت های مختلف سیستم.
 5. امکان تعریف جداول اطلاعات پایه و کدینگ های مختلف
 6. قابلیت تنظیمات شخصی برای کاربران از قبیل تعریف امضاء دیجیتالی، تعریف جانشین و …
 7. امکان تعریف و طراحی فرم های مورد نیاز کاربران.
 8. امکان طراحی و ساخت گزارشات مختلف توسط کاربران .
 9. امکان ساخت خروجی گزارشات با فرمت های مختلف.
 10. امکان جستجوی ساده و ترکیبی بر روی کلیه اطلاعات ثبت شده.
 11. امکان تنظیم آلارم زمانی برای کلیه بخشهای سیستم .
 12. امکان ثبت کلیه فعالیت های کاربران در سیستم.
 13. قابلیت پشتیبان گیری زمانبندی شده اتوماتیک از داده ها