دو روش برای ارسال فاکتورهای فروش و صورتحسابهای صادره ی سازمانها به سامانه مودیان مالیاتی وجود دارد؛ روش اول برون سپاری کار…
0 دیدگاه
    نرم افزار بهای تمام شده یکی از نرم افزارهای مفید در تعیین قیمت و تعیین استراتژی های سازمان است.برنامه ریزی…
0 دیدگاه
اتوماسیون آمار یکان دارای مزیت های زیر است: اجرای نرم افزار تحت وب ایجاد انواع فرم ها از قبیل تک جدولی، دو جدولی…
0 دیدگاه
نرم افزار حسابداری یکان دارای مزیت های زیر است: تعيين و تغيير ساختار حسابها تا نه سطح.. كپي ريز حسابهاي يك حساب…
0 دیدگاه
نرم افزار حقوق و دستمزد یکان دارای مزایا و امکانات زیر است: تعريف دوره هاي مالي سالیانه. قابليت تعريف جداول و کدينگ…
0 دیدگاه
نرم افزار خزانه داری یکان دارای مزایا و امکانات زیر است: امكان تعريف كدينگ حسابهاي مرتبط با خزانه داری در صورت عدم…
0 دیدگاه
نرم افزار انبارداری یکان دارای مزایا و امکانات زیر است: نگهداري كالا در انبارهاي متعدد و تعيين مشخصات فني آن. تعيين طول…
0 دیدگاه
نرم افزار اموال و داراییهای ثابت یکان از دیگر محصولات تخصصس این مجموعه است که می توانید در امکانات آن را در…
0 دیدگاه
نرم افزار کارگزینی یکان دارای مزایای زیر است. تعريف انواع استخدام ها. تعريف انواع مرخصي ها. تعريف پست هاي سازمان به همراه…
0 دیدگاه
ایجاد انواع فرم ها از قبیل تک جدولی، دو جدولی و ... به سفارش مشتری. تعریف انواع فیلدها از قبیل متنی، عددی،…
0 دیدگاه
اتوماسیون دفاتر حقوقی از دیگر محصولات نرم افزاری یکان است که می توانید خصوصیات آن را در این صفحه مشاهده فرمایید. فرآینـــد…
0 دیدگاه
تعریف آونـد: بخشی از بافت گیاه که آب و مواد غذایی را از ریشه به سایر قسمتهای آن میرساند. (در اینجا به…
0 دیدگاه
1 2