نام و نام خانوادگی : جعفر نفیسی

تاریخ تولد : 1334

پست الکترونیکی :  Naficy@yekansoft.com

تلفن تماس :   09131141089

مدرک تحصیلی:  لیسانس فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

گواهینامه های علمی:

 • گواهینامه پایان دوره مدیریت بهره‌وری.
 • گواهینامه پایان دوره طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل.
 • گواهینامه پایان دوره مدیریت مالي براي مديران غيرمالي .
 • گواهینامه پایان دوره سیستم های اطلاعاتی مدیریت از شرکت خدمات علمی و صنعتی.
 • گواهینامه پایان دوره سیستم کنترل انبار.
 • گواهینامه پایان دوره تحقیق در عملیات از سازمان برنامه و بودجه.
 • گواهینامه پایان دوره تجزیه و تحلیل سیستم ها از سازمان برنامه و بودجه.
 • گواهینامه پایان دوره IT Project Management از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.
 • گواهینامه پایان دورهSQL Server از NIIT .
 • گواهینامه پایان دوره نظام پاداش عملکرد پرسنل از شرکت خدمات علمی و صنعتی.
 • گواهینامه پایان دوره توانمندی سازی مدیران ارشد از سازمان مدیریت صنعتی.
 • گواهینامه پایان دوره استفاده از ظرفیت های ذهنی.
 • و …

 

سوابق اجرایی:

 • سال 1362-1364 : کارشناس اداره کل صنایع و معادن استان اصفهان
 • سال 1364-1365 : معاون طرح و نوآوری اداره کل صنایع و معادن استان اصفهان
 • سال 1365-1373 : سرپرست کامپیوتر اداره کل صنایع و معادن استان اصفهان
 • سال 1369-1383 : مدیر نرم افزار شرکت مهندسی کامپیوتر یکان و عضو هیات مدیره
 • سال 1383-1384 : مدیرعامل شرکت مهندسی کامپیوتر یکان
 • سال 1385- 1387: موسس و مدیرعامل گروه فن آوران اندیشه های همگام
 • سال1386 تا کنون: مدیر عامل شرکت مهندسی کامپیوتر یکان
 • سال 1387 تا کنون: رئیس هیات مدیره گروه فن آوران اندیشه های همگام

 

عضویت در مجامع علمی و تحقیقاتی :

 • عضو کمیته فنی فناوری اطلاعات کشور
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان.
 • ریاست کمسیون توسعه سیستمهای نرم افزاری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان .
 • عضو کمسیون امور صنفی رایانه ای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان.
 • عضو هیات مدیره شرکت بین المللی پیشگامان فناوری اسپادانا (تپکو).
 • عضو صندوق پژوهش و فنآوری استان اصفهان.
 • سهامدار شرکت بین المللی آموزش علوم و فن آوری اطلاعات سروش سپاهان (سیتکو).
 • سهامدار شرکت توسعه و صادرات نرم افزار (ثنارای).