مشخصات عمومی نرم افزار اتوماسیون اداری یکان:   معماری مبتنی بر Microsoft Framework ASP .NET پايگاه داده MS SQL Server استفاده از…
0 دیدگاه
1 2